Boende i Torsby


Boende i Torsby kommun

Visit TorsbyTorsby är en tätort i Värmland och centralort i Torsby kommun, belägen i norra änden av sjön Övre Fryken intill älvarna Ljusnans och Röjdans mynningar. Fryksände kyrka har stått på platsen sedan 1200-talet. Torsby ligger ungefär 10 mil norr om Karlstad och 3.5 mil från norska gränsen.

Torsby är en stor, vacker och sportig kommun på toppen av Värmland med fina berg, glittrande vattendrag, lantlig charm och unika möjligheter till ett aktivt liv med vildmark runt knuten.

Torsby är kanske mest känd som orten där Sven-Göran "Svennis" Eriksson och Markus Berg dribblade sina första bollar, indoor skiing i Torsby skidtunnel och idrottsgymnasiumet på Stjerneskolan där bland annat Gunde Svan, Mikael Löfgren, bröderna Fredriksson och Tobias Arwidson studerat. Torsby kommun är också känd som en välbesökt turistdestination med besöksmål som Branäs, Hovfjället, Långberget, Mattila, Vildmark i Värmland och Torsby skitunnel. Torsby kan beskrivas som en stor, vacker och sportig kommun. Stor till ytan med och unika möjligheter till ett aktivt liv.

Här finns Sveriges sydligaste vildmark runt knuten, med allt från storviltsjakt till högklassiga fiskevatten. Skidbackar med natursnö, många härliga sjöar och älvar för fiske, sol, bad och båtliv.

Mer information om Torsby med omnejd och Värmland i stort, se Visit Torsby och Visit Värmland! Övernattning i denna region ger möjligheter att uppleva en mängd olika saker. Boendet i Torsby ligger nära centrum men ändå i utkanten, nära till skog och natur.

 

Boende nära Torsby skidtunnel

I Torsbys skidtunnel kan du starta skidsäsongen redan när de andra ligger på stranden. Skidtunneln har alltid perfekta förhållanden med -3 grader och vindstilla. Här är lättvallat, tryggt och bekvämt för alla, oavsett åkvana.

Vill du komma igång eller slipa på tekniken så finns det möjligheter till hjälp genom att kontakta Tobias Arwidson. Du kan även få hjälp med att individuellt lägga upp träningen i förhållande till dina uppsatta mål!

Anta en annorlunda utmaning - ta rygg på landslagsåkaren framför dig och se hur länge du hänger med. Låt dig inspireras av världseliten i Sveriges första skidtunnel. I skidtunneln är det tryggt, bekvämt och enkelt att få snösäker skidåkning och välpreparerade spår. Du är alltid lika välkommen om du är nybörjare, vardagsmotionär eller landslagsåkare oavsett om du kommer som enskild eller i grupp.

Du väljer själv hur mycket du vill åka när du löser ditt spårkort. Spårkortet köps på plats i skidtunnelns reception. Boendet ligger nära denna anläggning och är perfekt att övernatta i för träningsgrupper som vill åka skidor.


English

Torsby county

Visit Torsby Torsby is a locality in Värmland and the seat of Torsby Municipality, located in the northern end of Lake Upper Fryken next to rivers Ljusnan and Röjdans mouths. Fryksände church has stood on the site since the 1200s. Torsby is about 10 mil north of Karlstad and 3.5 mil from the Norwegian border.

Torsby is a big, beautiful and sporty municipality on top of Värmland with fine mountains, sparkling waterways, rural charm and unique opportunities for an active life with the wilderness around the corner.

Torsby is perhaps best known as the place where Sven-Goran "Eriksson" Eriksson Markus Berg dribbled his first balls, indoor skiing in the Torsby ski tunnel and sports highschool on Stjerneskolan where, among other athletes, Gunde Svan, Mikael Lofgren, Fredriksson brothers and Tobias Arwidson studied. Torsby is also known as a popular tourist destination with attractions like Branäs, Hovfjället, Långberget, Mattila, Wilderness in Värmland Torsby Skitunnel. Torsby can be described as a big, beautiful and sporty municipality. Large to the surface and unique opportunities for an active life.

Here is Sweden's southernmost wilderness around the corner, with everything from big game hunting to the high-class fishing waters. Ski slopes with natural snow, many lovely lakes and rivers for fishing, sunbathing, swimming and boating.

More information about Torsby vicinity and Värmland in general, see the Visit and Visit Torsby Värmland!

Torsby skitunnel

In Torsby skitunnel, you can start the ski season already when the other is on the beach. The ski tunnel is always perfect conditions with -3 degrees and no wind. Here are lättvallat, safe and convenient for all, regardless åkvana.

Want to get started or hone in on technique, there are opportunities to help by contacting Tobias Arwidson. You can also get help to individual post training in relation to your goals!

Adopt a different challenge - to take back the national team rider in front of you and see how long you hang with. Be inspired by the world's elite in Sweden's first ski tunnel. The ski tunnel is safe, convenient and easy to get snow-sure skiing and groomed trails. You are always welcome whether you are a beginner, leisure or the national team, whether you come as an individual or in a group.

You choose how much you want to go when you redeem your trail card. Traces card purchased on the spot in the ski tunnel's desk.


Deutsch

Torsby

Besuchen Sie Torsby Torsby ist ein Ort in Värmland, der Sitz der Torsby, befindet sich am nördlichen Ende des Sees Ober Fryken an Flüssen Ljusnan, Röjdans Münder. Fryksände Kirche hat sich seit den 1200er Jahren auf dem Gelände stand. Torsby ist etwa 100 km nördlich von Karlstad, 3,5 mil von der norwegischen Grenze.

Torsby ist eine große, schöne, sportliche Gemeinde auf der Värmland mit feinen Berge, funkelnde Wasserstraßen, ländlichen Charme und einzigartige Möglichkeiten für ein aktives Leben mit der Wildnis um die Ecke.

Torsby ist vielleicht am besten bekannt als der Ort, wo Sven-Göran "Eriksson" Eriksson Markus Berg seinen ersten Bälle tröpfelte, Skihalle im Torsby Skitunnel / idrottsgymnasiumet auf Stjerne School, wo unter anderem, Gunde Svan, Mikael Lofgren, Fredriksson Brüders, Tobias Arwidson sucht. Torsby wird auch als ein beliebtes Touristenziel mit Attraktionen wie Branäs, Hovfjället, Långberget, Mattila, Wildnis in Värmland Torsby Skitunnel bekannt. Torsby kann als eine große, schöne, sportliche Gemeinde beschrieben. Große an die Oberfläche, einzigartige Möglichkeiten für ein aktives Leben.

Hier ist Schwedens südlichste Wildnis um die Ecke, mit allem, was von Großwildjagd auf die High-Class-Angelgewässer. Skipisten mit Naturschnee, viele schöne Seen, Flüsse zum Angeln, Sonnenbaden, Schwimmen, Bootfahren.

Weitere Informationen zu Torsby Umgebung, Värmland im Allgemeinen finden Sie den Besuch / besuchen Torsby Värmland!

Torsby skitunnel

In Torsby Skitunnel, können Sie die Skisaison bereits beginnen, wenn der andere am Strand ist. Der Skitunnel ist immer perfekte Bedingungen mit -3 Grad und kein Wind. Hier sind lättvallat, sicher und bequem für alle, unabhängig åkvana.

Wollen Sie, um zu beginnen oder zu schärfen in auf Technik, gibt es Möglichkeiten, durch Kontaktaufnahme mit Tobias Arwidson zu helfen. Sie können auch auf einzelne Post Ausbildung in Bezug auf Ihre Ziele erleichtern sollen

Nehmen Sie eine andere Herausforderung - zu nehmen oder mit dem Team Fahrer vor Ihnen zurück und sehen, wie lange Sie hängen mit. Lassen Sie sich von der Weltelite inspiriert in Schwedens erste Skitunnel. Der Skitunnel ist sicher, bequem und leicht schneesicheres Skifahren und präparierten Loipen zu bekommen. Sie sind immer willkommen, ob Sie ein Anfänger, Freizeit oder die Nationalmannschaft sind, ob Sie als Einzelperson oder in einer Gruppe kommen.

Sie entscheiden, wie viel Sie gehen wollen, wenn Sie Ihre Spur Karte einlösen. Spuren Karte gekauft auf der Stelle in den Schreibtisch des Skitunnel.


Norska

Boende i Torsby kommune

Besøk / overnatting i Torsby: En lokalitet i Värmland og sete for Torsby kommune, som ligger i den nordlige enden av innsjøen Övre Fryken ved siden av elver Ljusnan og Röjdans munn. Fryksände kirken har stått på stedet siden 1200-tallet. Torsby er ca 10 mil nord for Karlstad og 3,5 mil fra den norske grensen.

Torsby er en stor, vakker og sporty kommune på toppen av Värmland med fine fjell, glitrende vassdrag, landlig sjarm og unike muligheter for et aktivt liv med villmarken rundt hjørnet.

Torsby er kanskje best kjent som stedet der Sven-Göran "Eriksson" Eriksson Markus Berg manøvrerte sine første baller, innendørs ski i Torsby skitunnel og idrottsgymnasiumet på Stjerne skole der, blant annet, Gunde Svan, Mikael Löfgren, brødre og Tobias Fredriksson Arwidson studert. Torsby er også kjent som et populært turistmål med attraksjoner som Branäs, Hovfjället, Långberget, Mattila, Wilderness i Värmland Torsby ski tunnelen. Torsby kan beskrives som en stor, vakker og sporty kommune. Store til overflaten og unike muligheter for et aktivt liv.

Her er Sveriges sørligste villmark rundt hjørnet, med alt fra storviltjakt til høy klasse fiskevann. Skianlegg med naturlig snø, mange vakre innsjøer og elver for fiske, soling, bading og båtliv.

Mer informasjon om Torsby nærhet og Värmland generelt, se Visit og Visit Torsby Värmland!

Boende Torsby skitunnel

Torsby skitunnel, kan du starte skisesongen allerede når de andre er på stranden. Skitunnelen er alltid perfekte forhold med -3 grader og vindstille. Her er lättvallat, sikker og praktisk for alle, uavhengig åkvana.

Lyst til å komme i gang eller trene på teknikk, er det muligheter for å hjelpe ved å kontakte Tobias Arwidson. Du kan også få hjelp til individ etter trening i forhold til dine mål!

Adopter en annen utfordring - å ta tilbake på landslaget rytteren foran deg og se hvor lenge du henger med. Bli inspirert av verdenseliten i Sveriges første skitunnel. Skitunnelen er trygt, praktisk og enkelt å få snøsikre ski og preparerte løyper. Du er alltid velkommen enten du er nybegynner, fritid eller landslaget, enten du kommer som et individ eller i en gruppe.

Du velger selv hvor mye du ønsker å gå når du løser kortet. Kort kjøper ni på stedet vid inngangen till skitunnelen. Boende Torsby er ideell for treningsgrupper  och overnatting.