Kontakt Boende Torsby

Vägbeskrivning
Boendet ligger: från rondellen vid E45 kör mot Mora 900 meter, sväng vänster mot Östmark. Kör 700 meter på Östmarksvägen, boendet är ljusblått och ligger på vänster sida (efter 70-skylt).

 

Eva Arwidson
Kyrkbyn 225
780 64 Lima
0280-31130 / 070-5428384


Directions
From the roundabout at E45 driving towards Mora 900 meters, turn left towards Östmark. Run 700 meters in the Eastern road, the house is light blue and is located on the left side (after the 70-plate).


Richtung
Vom Kreisverkehr am E45 fahren in Richtung Mora 900 m links in Richtung Östmark links. Führen Sie 700 Meter in der östlichen Straße, das Haus ist hellblau und befindet sich auf der linken Seite (nach dem 70-Platte).